KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan

Organisatie

Correspondentieadres

Broodmarkt 2 B, 4561 CC Hulst
E-mail: kbo.pcobhulst@gmail.com

Bestuur

 • Voorzitter
  mw. Y. Hoefnagels, Tel.  0114-313868
 • Secretaris:
  mw. W. van Riel, Tel. 0612783521, E-mail: kbo.pcobhulst@gmail.com
 • Penningmeester
  dhr. A. Schuurbiers, Tel. 0114-852230, E-mail: apschuur@eelandnet.nl 
 • Ledenadministratie / 2e penningmeester
  dhr. W. van Acker, Tel. 0114-315550, E-mail: wacker@zeelandnet.nl 
  Postadres: Traverse 12. 4561 GE Hulst
 • Bestuursleden
  mw. I. Schouten-Nachtegael tel. nr. 0114-314144
  mw. T. van der Veeken           tel. nr. 06-13241684
  dhr. H. van Koolwijk                tel. nr. 0114-319323
  dhr. G. Janssen                        tel. nr 0114-720350
 • Adviseur
  Dhr. H. Dhondt    tel.nr. 0114-315433

Ondersteuning

Het bestuur wordt bijgestaan voor diverse activiteiten door werkgroepen en leden:

 • Maandelijkse bingo
  mw. I. Schouten-Nachtegael, mw. M. van Remoortere
 • Voorlichtingsmiddagen
  dhr. H. van Koolwijk.
 • Reizen
  mw. I. Schouten-Nachtegael, mw. T. van der Veeken.
 • Seniorendiners
  mw. I Schouten-Nachtegael, mw T. van der Veeken
 • Fietstochten
  mw. I. Schouten-Nachtegael, dhr. J. Schouten, dhr. A. Schuurbiers.
 • Ouderenadviseur
  mw. T. van der Veeken, tel. 0613241684
 • Distributie KBO-PCOB magazine
  dhr. en mw. Voet. 
 • Webmaster
  mw. W. van Riel
  2de: dhr. A. Schuurbiers. 

Bank

Rabobank; rekeningnummer NL60RABO0160860768 t.n.v. K.B.O. AFD. Hulst.

Kamer van Koophandel nummer 40303048 t.n.v. KBO Zeeland.