KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan

Lid worden

Lid worden is op dit moment alleen mogelijk van de KBO en/of PCOB. De combinatie is nog niet mogelijk omdat de landelijke fusie nog niet rond is.

KBO Hulst bepaalt jaarlijks de contributie voor het komend boekjaar in de Algemene Ledenvergadering.
Contributie 2021: € 20,-- per jaar per persoon. 

U wordt lid per jaar met een stilzwijgende verlenging van een jaar. Opzegging van lidmaatschap moet voor 1 december van enig jaar bij onze secretaris.

KBO Hulst gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

U kunt zich opgeven als lid voor KBO-Hulst met onderstaand formulier.