KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan

Lid worden

Lid worden is op dit moment alleen mogelijk van de KBO.  Lid worden kan vanaf 50 jarige leeftijd.

KBO Hulst bepaalt jaarlijks de contributie voor het komend boekjaar in de Algemene Ledenvergadering.
Contributie 2024 € 20,-- per jaar per persoon. 

U wordt lid per jaar met een stilzwijgende verlenging van een jaar. Opzegging van lidmaatschap moet schriftelijk voor 1 december van enig jaar bij onze secretaris.

KBO Hulst gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

U kunt zich opgeven als lid voor KBO-Hulst met onderstaand formulier.