KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan

Over ons

KBO-Hulst is onderdeel van KBO-Zeeland en is aangesloten bij KBO-Brabant.
Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

KBO-Hulst heeft ongeveer 650 leden en is opgericht in 1950.
KBO-Hulst organiseert voor haar leden ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten.
Ook niet leden zijn daar welkom. Dit geeft bekendheid aan de vereniging en kan ledenwerving bevorderen. Het behartigen van allerlei belangen die senioren aangaan vormen gezamenlijk een belangrijke doelstelling van KBO-Hulst.

Voordelen KBO lidmaatschap

Als u lid bent van de KBO, bent u lid van de grootste seniorenorganisatie van Nederland en van uw lokale KBO-afdeling. De KBO laat uw stem horen op alle niveaus: lokaal, regionaal en landelijk. We behartigen uw belangen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen, inkomen en koopkracht.

U profiteert daarnaast ook van de VELE VOORDELEN, waaronder:

  1. 11 keer per jaar het gratis magazine ONS
  2. 12 x per jaar de Zeeuwse uitgave WIJ ZÊÊUWEN
  3. Gratis (juridisch) advies
  4. Gebruik maken van ouderenadviseurs
  5. Hulp bij uw belastingaangifte
  6. Mooie aanbiedingen via KBO-Brabant-voordeel
  7. De KBO-Brabant collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ
  8. Deelnemen aan activiteiten bij uw KBO-afdeling
  9. Belangenbehartiging op landelijk niveau
  10. Korting op uw rijbewijskeuring