KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan

Belastingen

Uit: Protocol voor HUBA’s namens KBO:

De Belastingservice KBO is een project van de ouderenorganisaties KBO op provinciaal niveau in Zeeland. De taakstelling is leden te helpen bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting en het regelen van huur- en zorgtoeslag.

In een Protocol zijn de afspraken over de gedragsregels voor belastinginvullers (HUBA’s) vastgelegd. Het Protocol is vastgesteld door het Hoofdbestuur op instigatie van de Projectgroep Belastingservice Zeeland.
De belastinginvuller functioneert onder de verantwoordelijkheid van de afdeling. Via de afdeling kunnen leden in contact komen met een belastinginvuller (HUBA).
In Zeeland zijn ongeveer 50 invullers actief, maar aanvulling is welkom.

Optreden namens deze Belastingservice kan uitsluitend voor leden van KBO. Na aanmelding als lid kan men onmiddellijk gebruik maken van de Belastingservice.
In beginsel is de Belastingservice voor (gepensioneerde) leden.

De Belastingservice ondersteunt slechts bij het doen van “Eenvoudige aangiften” Inkomstenbelasting.
Een indicatie hiervoor is: een aangifte met AOW- en eventueel. pensioeninkomen, een eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventueel bezittingen en/of schulden in Box 3, mits deze laatste gegevens eenduidig vastliggen.

Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt in beginsel:

 • voor een alleenstaande € 35.000,-
 • voor gehuwden/samenwonenden € 70.000,-.

 

De samenstelling van het inkomen of vermogen in Box 1 of 3 kan ertoe leiden dat de aangifte niet meer als “eenvoudig” valt te kwalificeren. Bij twijfel over de moeilijkheidsgraad van de aangifte vindt overleg plaats met (een lid van) de Projectgroep. Zo nodig kan die de behandeling overnemen.

De bepalingen in de AVG-verordening zijn onverkort van toepassing.

De projectgroep

 • W. van Acker, Traverse 12, 4561 GE HULST
  wacker@zeelandnet.nl, 0114 315550
 • G.A.M. Arens, Pastoor Boumanstraat 24, 4583 SH TERHOLE
  garens@zeelandnet.nl, 0114-311014
 • L. van Zon, Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC KLOETINGE
  leen.zon@planet.nl, 0113-270144

Nadere informatie voor leden K.B.O. Hulst.

Als u door de Belastingdienst niet verplicht bent om aangifte Inkomstenbelasting te doen (als u geen ‘Belastingbrief’ hebt ontvangen), kan het toch verstandig zijn om met een proefberekening eens na te (laten) kijken en voorrekenen of u mogelijk toch recht hebt op teruggaaf.

Zeker als u uitgaven wegens niet vergoede zorgkosten (vooral ziektekosten) heeft gemaakt zou dat tot teruggaaf kunnen leiden.

Ook van belang is om na te gaan of u wellicht recht heeft op Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag.

Woont u in een huurwoning dan zou u recht kunnen hebben op huurtoeslag. Dat kunnen onderstaande HUBA’s eenvoudig en snel voor u berekenen.

Zorgtoeslag kan iedereen aanvragen bij de Belastingdienst. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen dat altijd zal krijgen want dit is afhankelijk van het inkomen. Vorig jaar deed, naar schatting, 450.000 mensen geen aanvraag zorgtoeslag. Daardoor is ongeveer 100 miljoen euro aan zorgtoeslag niet uitgekeerd.

Om u te helpen bij het doen van aangifte en verzoeken om toeslagen kunt u in Hulst (en omstreken) terecht bij:

Walther a.e. van Acker,
Traverse 12,
4561 GE Hulst
0114 315550
E-mail: wacker@zeelandnet.nl

U kunt ook Het Contactformulier gebruiken (staat op de eerste pagina van deze site).

U kunt erop vertrouwen dat de belastinghulp uiterst vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Geheimhouding is uiteraard verplicht.