KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan


Welkom bij KBO-Hulst

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn, en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Net als de afdeling Hulst zijn er meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren.
Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: b.v. als ouderenadviseur, belastinginvuller, veiligheidsadviseur, mantelzorger of tabletcoach.
De landelijke organisatie KBO stuurt aan op een fusie met PCOB maar voorlopig is er enkel sprake van een samenwerkingsverband. In Hulst is geen afdeling van PCOB.