KBO-Hulst
Ruimte voor je slogan


Belangenbehartiging

KBO-PCOB Hulst komt op voor de belangen van de senioren. Landelijk, maar ook provinciaal en lokaal. 

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg seniorenorganisaties). Onder ander op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerk ouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen.

Contact

Secretaris: mw. W. van Riel, Tel. 0612783521, e-mail: kbo.pcobhulst@gmail.com 

Correspondentieadres

KBO Hulst
Broodmarkt 2 B
4561 CC Hulst

Speerpunten

KBO-PCOB spreekt landelijk namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen.
Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. Klik hieronder op de knoppen om meer te lezen over de vijf landelijke speerpunten en wat KBO-PCOB doet.

Koopkracht

Wonen Zorg Welzijn

Veiligheid

Digitalisering

Zingeving